2006 Hyundai Sonata Values

Select a 2006 Hyundai Sonata trim level

Sonata-4 Cyl.

Sedan 4D GL
Sedan 4D GLS